District Health & Family Welfare Society

(Government of Uttarakhand Department of Medical Health & Family Welfare)

Udham Singh Nagar, Uttarakhand

About Us Organisation Human Resource District Profile Health Indicator Guideline Contact Us E-Health ERP

Health Unit - Udham Singh Nagar DH/SDH/CHC/PHC


Sl. No. Block Name(7) DH(1) SDH(1) CHC(6) UPHC(6) PHC(26) No. of SC
01 Rudrapur JLN DH, Rudrapur CHC Kichha Rampura, Transitcamp, Khera Shantipur, Narayanpur, Bara 25
02 Kashipur LDB, SDH Kashipur Allikhan, Maheshpura Narayannagar, Parmanandpur, Dhakiya 15
03 Gadarpur CHC Gadarpur Gularbhoj, Dineshpur, Sakaniya, Mohanpur 17
04 Khatima CHC Khatima Duri, Pratappur, Naglatarai, Chakarpur 33
05 Bazpur CHC Bazpur Bannakhera, Baruiyadoulat, Sultanpurpatti, Kelakhera, Haripura Harsan 14
06 Jaspur CHC Jaspur Nai Basti Jaspur Garhinagi, Patrampur, Lalpur, Raipur 16
07 Sitarganj CHC Sitarganj Nanakmatta, Shaktifarm, Mainajhundi 34

FRU

FRU - First Referral Units
01 JLN District Hospital, Rudrapur
02 LDB District Hospital, Kashipur
03 CHC Jaspur
04 CHC Gadarpur
05 CHC Kichha

NBSU

NBSU - Newborn Stabilisation Unit
01 LDB District Hospital, Kashipur
02 CHC Kichha

SNCU

SNCU - Sick Newborn Care Units
01 JLN District Hospital, Rudrapur

Other Health Units in Districts

01 Female Hospital(Urban) Female Hospital, Sitarganj
02 State Aelopathic Hospital 08 (Eight)
03 Police/PAC/Jail Hospital 03 (Three)
04 T.B Center T.B Hospital, Rudrapur
05 State Ayurvedic Dispencery 21 (Twenty-one)
06 State Homeopathic Dispencery 11 (Eleven)

NRC

NRC - Nutritional Rehabiliation Center
01 JLN District Hospital, Rudrapur